Кабинна бутониера

Кабинна бутониера

В нашите кабини интегрираме кабини бутониери,които са по цялата височина на кабината. Оборудването им включва:

  • бутони за етажите с брайлова азбука
  • аварийно осветление
  • LCD и 7-сегментен дисплей
  • Бутон "Аларма"
  • Опционални бутони - така например за отваря или затваряне врата,бутон вентилатор
  • Разговорно усттройство

 

 

Контакти - адрес
ТЕХПРО И КО ЕООД
Пловдив, ул.Вълко Шопов 14
За контакти
032 943 611
0878 27 77 21