0 %

ЕТАЖНИ БУТОНИЕРИ
ЕТАЖНИ БУТОНИЕРИ
Етажните бутониери обикновено се монтират на касата на вратата,но по желание може да се монтира и на стената.

Серийно на всеки етаж нашата бутониера е оборудвана със 7 - сегментен дисплей.

По желание може да се монтира и LCD дисплей.