0 %

КАБИННА БУТОНИЕРА
КАБИННА БУТОНИЕРА
В нашите кабини интегрираме кабини бутониери,които са по цялата височина на кабината. Оборудването им включва:

  • Бутони за етажите с брайлова азбука
  • Аварийно осветление
  • LCD и 7-сегментен дисплей
  • Бутон "Аларма"
  • Опционални бутони - така например за отваря или затваряне врата,бутон вентилатор
  • Разговорно усттройство